Mirats

This Day in History: 1982-05-14

14/05/1982

Chúc mừng sinh nhật Anh Trương Xuân Dũng

Nhân viên Kĩ Thuật- Đội radar Sơn Trà

Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Đà Nẵng