Mirats

This Day in History: 1982-01-15

15/01/1982

Chúc mừng Sinh nhật Anh Nguyễn Xuân Hòa

Nhân viên khí tượng hàng không Tổ Phục vụ bay

Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài