Mirats

This Day in History: 1981-09-01

1/9/1981

Chúc mừng Sinh nhật Anh Hoàng Văn Thắng


Nhân Viên An Ninh Hàng Không


Tổ An Ninh Phục Vụ

Đài Kiểm Soát Không Lưu Pleiku