Mirats

This Day in History: 1981-06-27

27/06/1981

Chúc mừng Sinh nhật Anh Phạm Phương Nam

Tổ trưởng Tổ Không lưu

Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài