Mirats

This Day in History: 1981-06-16

16/06/1981

Chúc mừng sinh nhật Anh Nguyễn Trọng Vĩnh

Nhân viên Kĩ Thuật- Đội radar Sơn Trà

Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Đà Nẵng