Mirats

This Day in History: 1980-07-20

20/07/1980

Chúc mừng Sinh nhật Chị Nguyễn Thị Minh Phượng


Nhân Viên ARO/AIS


Tổ phục vụ bay 

Đài Kiểm Soát Không Lưu Phù Cát