Mirats

This Day in History: 1978-05-26

26/05/1978

Chúc mừng Sinh nhật Chị Lê Thị Thu Đông 

Kíp Trưởng Kỹ thuât – Đội Kỹ thuật

Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Cam Ranh