Mirats

This Day in History: 1977-09-17

17/09/1977

Chúc mừng Sinh nhật Anh Võ Đông Sơn

Nhân viên an ninh hàng không – Tổ An ninh – Phục vụ

Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai