Mirats

This Day in History: 1977-01-01

01/01/1977

Chúc mừng Sinh nhật Anh Đặng Trọng Cửu

Đội Trưởng – Đội phục vụ bay

Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Cam Ranh