Mirats

This Day in History: 1976-08-27

27/08/1976

Chúc mừng sinh nhật Anh Phạm Việt Long

Kíp Trưởng Kĩ Thuật- Đội radar Sơn Trà

Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Đà Nẵng