Mirats

This Day in History: 1975-06-04

04/06/1975

Chúc mừng Sinh nhật Chị Hồ Thị Mỹ Hòa

Nhân viên phục vụ Tổ An ninh – Phục vụ 

Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài