Mirats

This Day in History: 1975-02-18

18/02/1975

Chúc mừng sinh nhật Chị Lê Thị Minh Hiếu

Nhân viên Kĩ Thuật – Đội kỹ thuật khí tượng

Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Đà Nẵng