Mirats

This Day in History: 1973-11-01

01/11/1973

Chúc mừng sinh nhật Anh Lâm Quang Trung

 Đội trưởng – Đội Thống kê số liệu bay

Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng