Mirats

This Day in History: 1973-09-16

16/09/1973

Chúc mừng Sinh nhật Anh Nguyễn Văn Khánh

Nhân viên kỹ thuật Đội Radar Quy Nhơn

Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật