Mirats

This Day in History: 1971-07-15

15/07/1971

Chúc mừng Sinh nhật Chị Khuất Thị Nguyệt Quế

Nhân viên Kỹ thuât – Đội Kỹ thuật

Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Cam Ranh