Mirats

This Day in History: 1970-08-15

15/8/1970

Chúc mừng Sinh nhật Anh Nguyễn Minh Hồng

Đài trưởng-Đài Kiểm Soát Không Lưu Pleiku