Mirats

This Day in History: 1970-02-25

25/02/1970

Chúc mừng sinh nhật Anh Nguyễn Tự Lực

Đội Trưởng- Đội radar Sơn Trà

Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Đà Nẵng