Mirats

This Day in History: 1969-10-10

10/10/1969

Chúc mừng sinh nhật Anh Đoàn Văn Thông

Kíp Trưởng Kĩ Thuật- Đội radar Sơn Trà

Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Đà Nẵng