Mirats

This Day in History: 1967-02-28

28/02/1967

Chúc mừng sinh nhật Anh Nguyễn Lai

Kíp Trưởng Kĩ Thuật- Đội radar Sơn Trà

Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Đà Nẵng