Mirats

This Day in History: 1966-02-02

2/02/1966

Chúc mừng sinh nhật Anh Phan Minh Hài

Nhân viên Kĩ Thuật- Đội radar Sơn Trà

Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Đà Nẵng