Mirats
NGUYỄN MẠNH THẮNG 
Giám đốc
Diretor
           LIÊN HỆ (CALL)        
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Contact Information
Email:
thangnguyenmanh@vatm.vn
Mobile Number:
+84.916748868
Địa chỉ:
Address:
Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, P. Hòa Thuận Tây,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Da Nang International Airport, Hoa Thuan Tay 
Ward, Hai Chau District, Da Nang, Viet Nam