Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnCông đoànChào mừng Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ...

Chào mừng Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động; tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội các cấp, hướng tới Đại hội Công đoàn Giao thộng vận tải Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội được tổ chức trang trọng trong hai ngày từ ngày 03/10/2023 đến 04/10/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11, Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Thông qua đó, tuyên truyền cổ vũ, động viên các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động trong ngành phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao vượt qua khó khăn, thử thách, thi đua lao động sản xuất, giữ vững việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; tổ chức theo sát phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”; kết hợp tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn.

Để chào mừng Đại hội, Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Trung đã tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức công đoàn trực thuộc, đến toàn thể đoàn viên công đoàn, người lao động về chủ trương của công đoàn cấp trên. Tổ chức treo băng rôn chào mừng tại Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Đà Nẵng và Trụ sở Công ty. Cập nhật banner, đăng tải bài viết trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý bay miền Trung (Website MIRATS) để chào mừng Đại hội XI Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Bộ phận đoàn thể.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây