Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnCông đoànCông đoàn Công ty tổng kết Chương trình “01 triệu sáng kiến...

Công đoàn Công ty tổng kết Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”

Triển khai thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt ban hành theo Kế hoạch số 709/KH-CĐN ngày 19/01/2022 của Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, ngày 29/8/2023, Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Trung đã tiến hành báo cáo tổng kết, hoàn thành các giai đoạn của Chương trình theo kế hoạch đề ra.

Ngay từ khi có văn bản triển khai của Công đoàn Tổng công ty, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trần Nguyễn Bảo Anh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến Công ty, Công đoàn Công ty đã tiến hành thành lập Tổ “Hỗ trợ sáng kiến” với các thành viên thuộc các lĩnh vực như không lưu, kỹ thuật, đại diện các phòng chuyên môn nhằm tham mưu, hướng dẫn, quản lý, tổng hợp và thực hiện nhiệm vụ quản trị sáng kiến của đơn vị.

Các giải pháp, sáng kiến gửi tham dự Chương trình được Hội đồng Sáng kiến Công ty Quản lý bay miền Trung công nhận năm 2021, 2022 và Đợt I của năm 2023. Theo phân bổ chỉ tiêu của Công đoàn Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung gửi dự thi 61 giải pháp, sáng kiến (10% tổng số CBCNV) lên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam theo địa chỉ https://congdoanvietnam.org, cuối giai đoạn, Công đoàn Công ty đã triển khai và gửi dự thi 04 đợt với tổng số 65 giải pháp, sáng kiến.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty, Tổ Hỗ trợ sáng kiến đã tiến hành phân loại, cập nhật các giải pháp, sáng kiến theo tiêu chí của Ban Tổ chức. Kết thúc Chương trình, Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung đã thực hiện theo đúng tiến độ, đạt 108,2%, vượt 8,2% chỉ tiêu mà Công đoàn Tổng công ty đề ra.

https://vatm.vn/cong-doan-cong-ty-qlbmt-tong-ket-chuong-trinh-01-trieu-sang-kien-no-luc-vuot-kho-sang-tao-quyet-tam-chien-thang-dai-dich-covid-19-n7334.html

Bộ phận đoàn thể.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây