Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnCông đoànĐại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội III Công...

Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội III Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028, từ ngày 03/3 đến ngày 30/3/2023, các tổ chức công đoàn trực thuộc Công ty đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp, đúng kế hoạch mà Công đoàn cấp trên đề ra.

Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn, theo phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”; có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới. Quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng cùng cấp và nghị quyết của công đoàn các cấp.

Đại hội Công đoàn bộ phận Đài KSKL Phú Bài 

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung đã chỉ đạo công tác tổ chức đại hội sâu sát, phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ tham dự chỉ đạo đại hội, các ý kiến của đoàn viên công đoàn được giải đáp thỏa đáng, một số ý kiến đề xuất được đưa ra phương án giải quyết kịp thời. Các tổ chức công đoàn đã thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, đề ra các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội của Công đoàn công ty và bầu ban chấp hành công đoàn công đoàn bộ phận/tổ trưởng tổ công đoàn trực thuộc nhiệm kỳ tới, bầu đại biểu tham dự đại hội công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội CĐBP Đài KSKL Chu Lai

Sau khi họp thống nhất, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung đã ban hành các quyết định công nhận 09 Ban Chấp hành, 06 Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

Chủ tịch Công đoàn Trần Nguyễn Bảo Anh tặng hoa chúc mừng BCH CĐBP Trung tâm KSTCTS Cam Ranh

Các tổ chức công đoàn trực thuộc tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp, bầu ra các cán bộ công đoàn có trình độ, tâm huyết, năng nổ, nhiệt tình trong công tác công đoàn cũng là tiền đề tiến tới Đại hội III Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung và Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ phận đoàn thể

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây