Mirats
HomeTin tức - Sự kiện30 Năm Thành Lập VATMVATM triển khai treo pano, áp phích kỷ niệm 30 năm Ngày...

VATM triển khai treo pano, áp phích kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Tổng công ty

Ngày 16/2/2023, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai treo pano, áp phích tại trụ sở đơn vị và các cơ sở trực thuộc nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, hướng các hoạt động tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng công ty. Pano, áp phích do Văn phòng Tổng công ty thiết kế đã được Ban Chỉ đạo phê duyệt.

Áp phích kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng công ty do Văn phòng Tổng công ty thiết kế

Cụ thể, Văn phòng Tổng công ty chịu trách nhiệm treo pano, áp phích tuyên truyền tại tòa nhà A, trụ sở Tổng công ty và Trung tâm Văn hóa hàng không. Trung tâm Quản lý luồng không lưu chịu trách nhiệm treo pano, áp phích tuyên truyền tại tòa nhà B, Trụ sở Tổng công ty. Các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế tổ chức treo pano, áp phích tuyên truyền tại trụ sở đơn vị và các cơ sở trực thuộc. Thời gian bắt đầu treo từ ngày 20/3/2023 đến hết ngày 25/4/2023.

Các đơn vị tải thiết kế pano và áp phích tại địa chỉ:

https://drive.google.com/drive/folders/17KFZziUYdJT5vFgtJu6U7CIzBCRmITqz?usp=share_link

link bài viết: https://vatm.vn/vatm-trien-khai-treo-pano-ap-phich-ky-niem-30-nam-ngay-thanh-lap-tong-cong-ty-n6994.html

TL

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây