Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnHoạt động công tyTổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối...

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4 năm 2022

Với mục đích bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ đối tượng 4 về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh ở cở sở trước tình hình mới, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam và các biện pháp phòng chống; làm cơ sở vận dụng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện giữ vững An ninh chính trị – Trật tự an toàn xã hội.

     Ngày 10/11/2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh quận Hải Châu phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự Công ty Quản lý bay miền Trung đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh cho cán bộ đối tượng 4 thuộc cơ quan, tổ chức của quận Hải Châu năm 2022 tại Hội trường tầng 7, khu C Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung – 80 Duy Tân, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

     Đến dự buổi khai mạc có đồng chí Trung tá Trương Kim Hòa – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Hải Châu; các đồng chí đại diện Ban chỉ huy quân sự các đơn vị và 180 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc 04 đơn vị: Công ty Quản lý bay miền Trung (80 học viên); Công ty môi trường đô thị Đà Nẵng (30 học viên); Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung (60 học viên); Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên (10 học viên). Ngoài ra còn có phóng viên Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam và Báo Quân đội nhân dân đến đưa tin về chương trình.

Đ/c Trương Kim Hòa – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quân Hải Châu phát biểu     khai mạc

      Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trương Kim Hòa – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Hải Châu nhấn mạnh: Để công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022 đạt hiệu quả, đồng chí đề nghị Ban tổ chức lớp học cần nắm tình hình quân số tham gia lớp học; các đồng chí giáo viên trên cơ sở giáo án đã được chuẩn bị, lựa chọn phương pháp truyền thụ kiến thức phù hợp, chú trọng phần vận dụng thực tiễn đối với tình hình cơ quan để giúp các học viên có thêm kinh nghiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh trong tình hình mới. Quá trình học tập cũng là quá trình trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác của từng đồng chí học viên trên cương vị công tác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự ở từng đơn vị.

 

Đ/c Trung tá – Trịnh Thanh Bình Ban CHQS Quận Hải Châu trình bày các chuyên đề tại    lớp học

      Trong thời gian từ ngày 10/11 đến ngày 25/11/2022, 180 học viên được chia thành 3 lớp, được học tập, nghiên cứu các chuyên đề cơ bản như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Chiến lược bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyển biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới…

      Thông qua lớp bồi dưỡng đã giúp các cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ Quốc phòng –An ninh ở cơ sở trước tình hình mới, cũng như những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh – chính trị, trật tự – an toàn xã hội ở cơ sở và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kết thúc khóa học, các học viên tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình giáo dục Quốc phòng – An ninh đối tượng 4.

Lê Phú Thi

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây