Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnCông tác ĐảngĐảng bộ Công ty Quản lý bay miền Trung hoàn thành kế...

Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Trung hoàn thành kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 -2025, 20/20 chi bộ trong Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Trung  đã tổ chức thành công Đại hội với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành các văn bản hướng dẫn và quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội trong toàn Đảng bộ Công ty. Đặc biệt, đối với công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử, Đảng ủy Công ty đã yêu cầu các Chi bộ phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp.

Nhìn chung, các Đại hội được tổ chức trang nghiêm, long trọng, đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên với sự đồng lòng, nhất trí của tập thể cán bộ cấp ủy và đảng viên. Đảng viên tham các Đại hội cũng đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội. Đa số ý kiến đóng góp sát với tình hình thực tế cũng như dự báo giai đoạn 2022 – 2025 và được Đoàn Chủ tịch, Đại hội tiếp thu, hoàn chỉnh.

20 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Trung đã tổ chức Đại hội thành công. Công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc theo Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương. Các Chi bộ đã bầu được chi ủy, bí thư, phó bí thư Chi bộ với sự tín nhiệm cao của tập thể đảng viên, trong đó 11 Chi bộ bầu chi ủy; 06 Chi bộ bầu bí thư, phó bí thư; 02 chi bộ bầu bí thư và 01 chi bộ bầu phó bí thư.

Thành công của Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Trung đã khẳng định vai trò của cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo và chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động trong quá trình chuẩn bị các công tác tổ chức.Với lực lượng cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ mới đa số là tái cử, có nhiều kinh nghiệm và trải qua thời gian dài gắn bó, các Chi bộ sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Trung ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Trung:

https://vatm.vn/dang/dang-bo-cong-ty-quan-ly-bay-mien-trung-hoan-thanh-ke-hoach-to-chuc-dai-hoi-chi-bo-nhiem-ky-2022-%E2%80%93-2025-n6819.html

Đỗ Nguyên Hùng

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây