Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnHoạt động công tyKiểm tra công tác quốc phòng, quân sự năm 2022 tại Công...

Kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự năm 2022 tại Công ty Quản lý bay miền Trung

Thực hiện Kế hoạch công tác Quốc phòng, quân sự năm 2022 của Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, ngày 13/6/2022, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại Công ty Quản lý bay miền Trung với mục đích kiểm tra đánh giá kết quả, tổ chức triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự (QPQS) ở các đơn vị cơ sở; phát hiện những mặt mạnh và những tồn tại, hạn chế; kịp thời đề xuất với lãnh đạo Tổng công ty có biện pháp chỉ đạo để khắc phục, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác QPQS, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tham dự Đoàn kiểm tra có Đại tá Nguyễn Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự Bộ Giao thông vận tải; Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có đồng chí Phạm Văn Hưng, Chính trị viên BCHQS, đồng chí Hoàng Huy Sơn, Phó Chỉ huy trưởng BCHQS. Về phía Ban Chỉ huy Quân sự Công ty Quản lý bay miền Trung có Giám đốc Nguyễn Mạnh Thắng, Chỉ huy trưởng BCHQS Công ty và Ban Chỉ huy quân sự Công ty.

Đoàn kiểm tra các văn bản, văn kiện, mẫu biểu công tác Quốc phòng, An ninh, Dân quân tự vệ

Đoàn Kiểm tra các nội dung: Kết quả quán triệt và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quốc phòng, quân sự, hệ thống văn bản, tài liệu của Ban CHQS; kết quả chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng, kiểm tra nhận thức về QPAN đối với các đồng chí là cán bộ trưởng, phó phòng (đối tượng 3) của Công ty về nhận thức công tác quốc phòng an ninh bằng phương pháp trắc nghiệm; Kết quả kết hợp giữa nhiệm vụ chính trí của cơ quan, đơn vị với QPAN; kết quả phối hợp với cơ quan quân sự địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng văn kiện thực hiện công tác QPQS theo quy định của Luận Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn của Ban CHQS Bộ, BCHQS địa phương nơi đặt trụ sở và hướng dẫn của Ban CHQS Tổng công ty về thực hiện công tác quốc phòng quân sự; tổ chức huấn luyện, hoạt động của lực lượng tự vệ, quản lý, huy động lực lượng dự bị động viên, tuyển quân, thực hiện nhiệm vụ diễn tập, xây dựng khu vực phòng thủ, kiểm tra các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đơn vị và nội dung huấn luyện điều lệnh đội ngũ đối với tiểu đội tự vệ; thực hiện chính sách hậu phương quân đội và các chính sách khác có liên quan đến công tác QPQS; thực hiện chế độ giao ban, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác QPQS của đơn vị.


 Đại tá Nguyễn Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự Bộ Giao thông vận tải phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đào Xuân Tú, Chính trị viên, Ban Chỉ huy quân sự đã báo cáo kết quả thực hiện công tác quốc phòng, quân sự Công ty Quản lý bay miền Trung. Đặc biệt trong năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự quan tâm lãnh đạo của Ban Chỉ huy Quân sự Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Công ty, BCHQS Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác quốc phòng, an ninh của đơn vị.

Hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự Công ty đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự do cơ quan quân sự quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng phê duyệt. Công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đơn vị; công tác huấn luyện bảo đảm về số lượng, chất lượng đã được nâng lên rõ rệt. Hoạt động của lực lượng tự vệ của Công ty đã đi vào nề nếp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Công tác phối hợp trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, thiên tai được thực hiện tốt góp phần bảo vệ an toàn, an ninh tại đơn vị. Chế độ chính sách bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của Công ty được thực hiện tốt theo quy định.

Qua buổi kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã trực tiếp tổng hợp, đánh giá về những ưu điểm về kết quả đạt được của Công ty Quản lý bay miền Trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, đồng thời đã thẳng thắn chỉ ra các điểm hạn chế để khắc phục kịp thời, chấn chỉnh trong thời gian tới.

 Giám đốc Nguyễn Mạnh Thắng, Chỉ huy trưởng BCHQS Công ty Quản lý bay miền Trung phát biểu tại Hội nghị

Kết luận sơ bộ kết quả kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Hưng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quốc phòng, quân sự của Công ty trong thời gian qua. Công ty Quản lý bay miền Trung đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị kết hợp với củng cố, tăng cường quốc phòng – an ninh, đảm bảo điều hành bay an toàn tuyệt đối. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, lãnh đạo Công ty tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác quốc phòng, quân sự; tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải về công tác quốc phòng, quân sự đến cán bộ, nhân viên và người lao động. Hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự Công ty phát huy tốt vai trò tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Công ty ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo quy định; thường xuyên rà soát và đăng ký nguồn quân nhân dự bị động viên, đăng ký các phương tiện kỹ thuật; tổ chức huấn luyện cho lực lượng tự vệ bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sau khi Đoàn Kiểm tra kết luận, Giám đốc Nguyễn Mạnh Thắng tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của Đoàn Kiểm tra và sẽ đưa vào tổ chức thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả thiết thực trong thời gian tới.

https://vatm.vn/kiem-tra-cong-tac-quoc-phong-quan-su-nam-2022-tai-cong-ty-quan-ly-bay-mien-trung-n6630.html

Ban Chỉ huy quân sự, Công ty Quản lý bay miền Trung

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây