Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnCông tác ĐảngHọc tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá...

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 22/4/2022 của Đảng ủy Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam về việc Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII), chiều ngày 9/6/2022, Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải phát biểu tại hội nghị

Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư thường trực; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải; đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Trung; Ban Lãnh đạo Công ty và hơn 200 đảng viên thuộc Công ty Quản lý bay miền Trung  Trung tâm Thông báo tin tức hàng không.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải quán triệt những nội dung như: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021, Kế hoạch số 56-KH/ĐUK ngày 26/01/2022, Kế hoạch số 57-KH/ĐUK ngày 28/01/2022, Kế hoạch số 58-KH/ĐUK ngày 28/01/2022…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Trung phát biểu tại Hội nghị

Từ đó, các cấp uỷ sẽ đề ra các phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) phù hợp với tổ chức và tình hình thực tế tại đơn vị, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và người lao động. Đảng uỷ Công ty cũng tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Công ty về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Việc tổ chức triển khai thực hiện phải gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng trong triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định về những điều đảng viên không được làm, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Trung gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải đã quan tâm, tạo điều kiện để Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức thành công Hội nghị. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Trung tiếp tục thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề của tổ chức đảng mình để Kế hoạch đạt được hiệu quả thiết thực.

https://vatm.vn/hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-4-khoa-xiii-n6625.html

Bộ phận Đảng – Đoàn thể

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây