Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnHoạt động công tyChương trình phát động Tháng hành động về ATVSLĐ 2022

Chương trình phát động Tháng hành động về ATVSLĐ 2022

Hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ, với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. Công ty Quản lý bay miền Trung cũng tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 được tổ chức từ ngày 1/5 đến ngày 31/5 tại khu vực K5 và trụ sở 148 Duy Tân. Trong tháng 6/2022, một số hoạt động cũng sẽ được tổ chức thực hiện nhằm tuyên truyền, phổ biến về công tác ATVSLĐ cho người lao động, người sử dụng lao động; phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hiện nay.

Bên cạnh đó, công đoàn công cũng sẽ tuyên truyền phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến thức về ATVSLĐ, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, tiếp tục triển khai mạnh mẽ phong trào Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động;  nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các đơn vị; tham gia, kiểm tra giám sát ATVSLĐ, cũng như tổ chức thăm hỏi, động viên người lao động.

Tháng hành động về ATVSLĐ là đợt cao điểm nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về thực hiện công tác ATVSLĐ và phòng chống COVID-19; thúc đẩy công tác phối hợp giữa công đoàn và người sử dụng lao động trong việc triển khai các chương trình, hành động cụ thể nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cải thiện điều kiện lao động. Qua đó, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Một số hình ảnh liên quan

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây