Mirats
HomeDịch vụ cung cấpTriển khai áp dụng chương trình đánh giá báo cáo bề mặt...

Triển khai áp dụng chương trình đánh giá báo cáo bề mặt đường cất hạ cánh tại các Cảng hàng không, sân bay Việt Nam

Ngày 30/9/2021, Công ty Quản lý bay miền Trung đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc kiểm tra/thử nghiệm tại các Cảng hàng không, sân bay khu vực miền Trung, thời gian bắt đầu từ ngày 10/10 đến hết ngày 20/10/2021; qua đó đảm bảo nguồn nhân lực sẵn sàng cho việc áp dụng chính thức việc công bố tình trạng mặt đường CHC tại các Cảng Cảng hàng không, sân bay Việt Nam kể từ ngày 04/11//2021 theo Thông báo của tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) về việc áp dụng mẫu báo cáo toàn cầu để đánh giá và báo cáo tình trạng mặt đường cất hạ cánh.

Triển khai Kế hoạch thực hiện việc công bố tình trạng mặt đường cất hạ cánh (CHC) tại các Cảng hàng không, sân bay Việt Nam của Cục Hàng không Việt Nam ban hành, Công ty Quản lý bay miền Trung đã xây dựng kế hoạch chi tiết các công việc thực hiện đảm bảo theo đúng lộ trình của Cục Hàng Không Việt Nam và Tổng công ty quản lý bay Việt Nam.

Đường cất hạ cánh sân bay Đà Nẵng

Mục đích của công tác triển khai thử nghiệm này nhằm hoàn thiện các quy định, hướng dẫn, quy chế, quy trình, thủ tục, công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong triển khai việc theo dõi, đánh giá, báo cáo công bố tình trạng mặt đường CHC tại các Cảng hàng không, sân bay của nhà chức trách Hàng không, người khai thác cảng, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, người khai thác tàu bay và các bên liên quan. Đồng thời rèn luyện kỹ năng thực hiện, xử lý tình huống cho nhân sự thực hiện công tác đánh giá và báo cáo tình trạng mặt đường CHC cũng như rút kinh nghiệm và hoàn thiện, chỉnh sửa các quy định, hướng dẫn, quy chế, quy trình, thủ tục thực hiện để phù hợp với thực tế trước khi triển khai chính thức.

Theo đó, Công ty Quản lý bay miền Trung đã xây dựng kế hoạch chi tiết các công việc thực hiện đảm bảo theo đúng lộ trình của Cục Hàng Không Việt Nam và Tổng công ty quản lý bay Việt Nam. Công tác rà soát, tu chỉnh các văn bản, tài liệu hướng dẫn khai thác cơ sở đã được triển khai thực hiện. Các văn bản hiệp đồng bảo đảm dịch vụ bảo đảm hoạt động bay giữa Công ty Quản lý bay miền Trung và các Cảng hàng không, sân bay trong khu vực đã được bổ sung nội dung liên quan và tổ chức ký kết lại. Các quy trình, quy định liên quan đến việc đánh giá, báo cáo và công bố tình trạng mặt đường CHC đã được cập nhật, tổ chức huấn luyện cho toàn bộ lực lượng Kiểm soát viên không lưu, nhân viên Khí tượng, Thông báo tin tức hàng không.

Đến ngày 30/9/2021, Công ty đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc kiểm tra/thử nghiệm tại các Cảng hàng không, sân bay khu vực miền Trung, thời gian bắt đầu từ ngày 10/10 đến hết ngày 20/10/2021; qua đó đảm bảo nguồn nhân lực sẵn sàng cho việc áp dụng chính thức việc công bố tình trạng mặt đường CHC tại các Cảng Cảng hàng không, sân bay Việt Nam theo đúng quy định, tổ chức điều hành bay đảm bảo an toàn, hiệu quả kể từ ngày 04/11//2021 theo Thông báo của tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đồng thời tăng cường an toàn trong việc khai thác, sử dụng đường CHC, đặc biệt bảo đảm an toàn khai thác tàu bay trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Phòng Không lưu

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây