Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnCông tác ĐảngChi bộ Đài KSKL Phú Bài tổ chức Lễ kết nạp đảng...

Chi bộ Đài KSKL Phú Bài tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

      Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ta luôn chú trọng phát triển đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”. Các nghị quyết Đại hội Đảng luôn nhấn mạnh đến công tác này. Tại Chỉ thị 51-CT/TW, ngày 21-01-2000 của Bộ Chính trị đã khẳng định kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng đảng cũng như trong quá trình phát triển, hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng.

     Quán triệt tư tưởng đó, Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Trung, Chi bộ Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng; tập trung xây dựng kế hoạch tạo nguồn và đề ra chỉ tiêu công tác phát triển đảng hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đặc biệt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giáo dục, lựa chọn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; định kỳ hàng năm, xét cho đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, xét đề nghị kết nạp đảng viên, từng bước đưa công tác kết nạp đảng viên đi vào nề nếp. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo môi trường công tác, học tập, rèn luyện, phấn đấu góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực, quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển đảng viên.

     Trải qua quá trình rèn luyện, phấn đấu bền bỉ với động cơ vào Đảng trong sáng, liên tục dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của Chi bộ, chiều ngày 05/10/2021, quần chúng Võ Công Tài đã được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Buổi Lễ kết nạp đảng viên được tổ chức trang trọng, đúng trình tự, thủ tục tại Hội trường Đài KSKL Phú Bài. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Duy Chương – Bí thư Chi bộ cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Đài KSKL Phú Bài.

Đồng chí Võ Công Tài nhận quyết định Kết nạp đảng

     Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Duy Chương đã đọc Quyết định Kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đối với đồng chí Võ Công Tài. Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Công Tài đã đọc lời tuyên thệ của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp đó, Đồng chí Trần Văn Chương- Phó Bí thư Chi bộ cũng đã nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên và phân công đảng viên chính thức hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí Võ Công Tài tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức.

Đồng chí Võ Công Tài đọc lời tuyên thệ

     Xúc động và vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đồng chí Võ Công Tài hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tiếp tục tu dưỡng bản thân, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng đơn vị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Chi bộ Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài

     Với việc kết nạp đồng chí Võ Công Tài, Chi bộ Đài KSKL Phú Bài có 12 đảng viên chiếm 30% (12/40) quân số đơn vị, trước đó ngày 07/05/2021 Chi bộ cũng đã thực hiện kết nạp đảng cho đồng chí Phạm Đức Toàn, đảm bảo kế hoạch phát triển đảng năm 2021 cũng như nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ.

 Đặng Chiêu Hoàng – Đài KSKL Phú Bài

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây