Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnCông tác ĐảngChi đoàn Đài Kiểm soát không lưu Tuy Hòa trong công tác...

Chi đoàn Đài Kiểm soát không lưu Tuy Hòa trong công tác xây dựng Đảng

Những năm qua, Chi đoàn Đài Kiểm soát không lưu (KSKL) Tuy Hòa thuộc Đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Trung luôn coi xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước, tập trung đẩy mạnh công tác củng cố tổ chức của mình. Chi đoàn đã góp phần giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên, báo cáo Đoàn cơ sở giới thiệu nguồn phát triển đảng viên cho chi bộ. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng.

Trong quá trình lãnh đạo xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao vai trò của đoàn viên, thanh niên. Đây là lực lượng xung kích, là đội dự bị tin cậy của Đảng ta. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không phần lớn phụ thuộc vào việc bồi dưỡng, rèn luyện của thế hệ thanh niên, từ các tổ chức đoàn.

Nghị quyết 25 NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X khẳng định: “Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xây dựng đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Đảng đề ra đường lối chủ trương định hướng cho thanh niên hành động, xác định chuẩn mực cho thanh niên phấn đấu, xây dựng các tấm gương điển hình tiêu biểu cho thanh niên học tập và noi theo”.

Nhận thức rõ vị trí và vai trò đó của mình, những năm qua, Chi đoàn Đài KSKL Tuy Hòa thuộc Đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Trung luôn coi xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước, tập trung đẩy mạnh công tác củng cố tổ chức của mình. Chi đoàn đã góp phần giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên, báo cáo Đoàn cơ sở giới thiệu nguồn phát triển đảng viên cho chi bộ. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng.

Lực lượng Đảng viên trẻ thuộc Chi bộ Đài KSKL Tuy Hòa

Trong các nhiệm kỳ đảm nhiệm vai trò Bí thư chi bộ Đài KSKL Tuy Hòa, đồng chí Nguyễn Thanh Hưng luôn cố gắng tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ từ lực lượng đoàn viên thanh niên ưu tú của chi đoàn. Sự quan tâm, chú trọng của đồng chí bí thư và tập thể đảng viên chi bộ đã nhận được kết quả đáng khích lệ, 3/7 đảng viên hiện sinh hoạt tại chi bộ được kết nạp là đoàn viên của Chi đoàn Đà KSKL Tuy Hòa.

Ba đảng viên trẻ được phát triển từ nguồn Chi đoàn Đài KSKL Tuy Hòa

Với niềm tin vững chắc vào đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chi đoàn Đài KSKL Tuy Hòa đã, đang và sẽ tiếp tục làm tốt vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người kế tục trung thành sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Đảng.

Nguyễn Cảnh Nhàn- Đài KSKL Tuy Hòa

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây