Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnHoạt động các đơn vịCông ty Quản lý bay miền Trung với công tác Phòng, chống...

Công ty Quản lý bay miền Trung với công tác Phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

Với vai trò là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Công ty Quản lý bay miền Trung luôn thực hiện nghiêm công tác Phòng, chống tham nhũng trong quá trình quản lý, hoạt động. Đặc biệt Đảng ủy Công ty thường xuyên quan tâm chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy công ty đã ban hành 04 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết chuyên đề số 364-NQ-ĐU ngày 10/3/2021 về “Thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, được thành lập theo Quyết định 1754/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty có quy mô lớn về vốn, tài sản, cơ sở hạ tầng và lao động; giữ vai trò trọng yếu trong việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng các cảng hàng không-sân bay của cả nước.

Với vai trò là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Công ty Quản lý bay miền Trung luôn thực hiện nghiêm công tác Phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong quá trình quản lý, hoạt động. Đặc biệt Đảng ủy Công ty thường xuyên quan tâm chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN . Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy công ty đã ban hành 04 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết chuyên đề số 364-NQ-ĐU ngày 10/3/2021 về “Thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Công ty đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đầy đủ các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN đến toàn thể cán bộ, người lao động bằng nhiều hình thức như: Lồng ghép trong các hội nghị cơ quan, các buổi sinh hoạt đảng, đoàn thể; tổ chức giao ban hàng tuần và triển khai các văn bản về công tác PCTN đến từng cán bộ, công nhân viên thông qua hệ thống Văn phòng điện tử.

Triển khai tổ chức ký Bản cam kết thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2021 theo đúng mục a khoản 1 Điều 4 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đến 31/31 cán bộ. Đồng thời thực hiện nghiêm túc công khai minh bạch theo quy định tại Quy chế cung cấp thông tin và sử dụng phần mềm Quản lý thông tin – tPublic ban hành theo Quyết định số 521/QĐ-HĐTV ngày 28/11/2014 của Hội đồng thành viên và Văn bản số 1160/QLB ngày 12/02/2016 của Tổng công ty Quản lý bay Việt nam về việc thực hiện cập nhật thông tin lên phần mềm quản lý thông tin công khai, minh bạch hoạt động của Bộ GTVT tại Tổng công ty. Lập danh sách 31 văn bản đề nghị công khai lên phần mềm t-Public. Công ty đã triển khai công tác kê khai minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, thực hiện trả lương qua tài khoản cho 100% cán bộ nhân viên Công ty. Rà soát, ban hành 15 văn bản quản lý nội bộ, 50 tài liệu quy định và hướng dẫn các chế độ định mức, tiêu chuẩn.

Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến mới phức tạp và nghiêm trọng hơn tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước trong những tháng gần đây đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Thực hiện tốt chủ trương của Tổng công ty, Công ty Quản lý bay miền Trung đã tổ chức thực hiện tiết giảm tối đa những khoản chi chưa thực sự cấp bách để ưu tiên nguồn kinh phí cho nhiệm vụ phòng chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho CBCNV và đặc biệt là lực lượng trực chốt tại các cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ điều hành bay an toàn. Công ty đã quán triệt cho toàn bộ CBCNV tăng cường ý thức tiết kiệm, sử dụng trang thiết bị, công cụ dụng cụ theo nguyên tắc “giữ tốt dùng bền”, thực hiện công tác quản lý chặt chẽ, tiết kiệm tối đa các chi phí văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại; các đoàn công tác phải tổ chức kết hợp nhiều công việc nhằm tiết kiệm chi phí đi lại, ăn ở .

Với các biện pháp có hiệu quả, trong thời gian vừa qua Công ty Quản lý bay miền trung không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng như không có phát hiện nào về hành vi tham nhũng, lãng phí của cán bộ trong đơn vị.

Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, trong thời gian tới Công ty Quản lý bay miền Trung tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ và quyết liệt các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Mặt khác, Công ty sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ; phát huy tốt dân chủ cơ sở và vai trò của các tổ chức Đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động người lao động thực hành tiết kiệm, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên và người lao động nhằm chủ động ngăn ngừa các hành vi sai phạm quy định về tham nhũng, lãng phí.

Đinh Thị Khuyên- Phòng Tài Chính

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây