Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnCông đoànQuá trình hình thành và phát triển của Công đoàn Tổng công...

Quá trình hình thành và phát triển của Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam – Phần III

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM – CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ
TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM

Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ (2013-2018)

Đại hội Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018

Kể từ ngày 01/01/2011 Công đoàn Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam chính thức là tổ chức công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam. Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2013 – 2018, đây là Đại hội lần thứ I kể từ khi chuyển về trực thuộc Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam.

Đại hội tổ chức ngày 24/01/2013, mục tiêu của Đại hội:

“Vì việc làm, đời sống, dân chủ và bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ; xây dựng đội ngũ CNLĐ và tổ chức Công đoàn trưởng thành về mọi mặt, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Quản lý bay và đất nước”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 17 đồng chí:

 1. Đồng chí Nguyễn Đình Công, Ủy viên BCH Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (khóa VIII), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
 2. Đồng chí Lại Hồng Lục, Phó Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể.
 3. Đồng chí Nguyễn Đình Điềm, Trưởng phòng, Văn phòng Đảng Đoàn thể.
 4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiệp, Trưởng ban An toàn Ủy viên.
 5. Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng ban Đào tạo – Huấn luyện.
 6. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty.
 7. Đồng chí Nguyễn Văn Thược, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ.
 8. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Oanh, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan TCT.
 9. Đồng chí Nguyễn Đức Hiệu, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty QLB miền Bắc.
 10.  Đồng chí Lâm Quang Thông, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đôàn Công ty QLB miền Trung.
 11.  Đồng chí Trần Công – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty QLB miền Nam.
 12.  Đồng chí Phạm Trung Dũng – Phó Trưởng ban Kế hoạch.
 13.  Đồng chí Bùi Huy Đạo – Phó Trưởng ban TCCB-LĐ.
 14.  Đồng chí Phạm Quốc Đạt – Phó Giám đốc Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Kỹ thuật QLB.
 15.  Đồng chí Hoàng Văn Đức – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Hiệp đồng – Điều hành bay.
 16.  Đồng chí Nguyễn Đắc Nam – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Thông báo tin tức Hàng không.
 17.  Đồng chí Phan Mạnh Hoàn – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Dịch vụ thương mại QLB.

Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (nhiệm kỳ 2013 – 2018)

Tại kỳ họp lần thứ Nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 06 đồng chí.

 1. Đồng chí Nguyễn Đình Công, Ủy viên BCH Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (khóa VIII), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty – Chủ tịch Công đoàn.
 2. Đồng chí Lại Hồng Lục, Phó Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể – Phó Chủ tịch.
 3. Đồng chí Nguyễn Đình Điềm, Trưởng phòng, Văn phòng Đảng Đoàn thể – Ủy viên Ban Thường vụ.
 4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiệp, Trưởng ban An toàn Ủy viên – Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT.
 5. Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng ban Đào tạo – Huấn luyện, Ủy viên Ban Thường vụ.
 6. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty – Ủy viên Ban Thường vụ.

Trong giai đoạn này, Tổng công ty thực hiện đề án Nâng cao năng lực an toàn và chất lượng dịch vụ Bảo đảm hoạt động bay của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Tổng công ty đã kiện toàn cơ cấu tổ chức và mở rộng phạm vi hoạt động. Theo đó, Công đoàn Tổng công ty đã kiện toàn tại tổ chức Công đoàn và bổ sung lực lượng cán bộ Công đoàn các cấp.

Ngày 06/10/2014, Ban Thường vụ Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam có quyết định số 587/QĐ-CĐN công nhận kết quả bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch, 01 Ủy viên thường vụ và 04 Ủy viên BCH Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2013 – 2018 (tổng số 21 Ủy viên BCH), trong đó:

 1. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ là Phó Chủ tịch Công đoàn.
 2. Đồng chí Trần Công – Ủy viên BCH là Ủy viên Ban Thường vụ.

Các đồng chí bổ sung Ủy viên Ban chấp hành gồm:

 1.  Đồng chí Lê Bích Hòa – Phó chủ tịch CĐCS Công ty Quản lý bay miền Bắc.
 2. Đồng chí Mai Ngọc Cư – Chủ tịch CĐCS Trung tâm Đào tạo Huấn luyện nghiệp vụ QLB.
 3. Đồng chí Trần Quang Hà – Chủ tịch CĐCS Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng không.
 4. Đồng chí Trần Thị Kim Thoa – Chuyên viên Văn phòng Đoàn thể.

Cơ cấu tổ chức:

Công đoàn Tổng công ty có 09 Công đoàn cơ sở trực thuộc, gồm:

 1. Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc.
 2. Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Trung.
 3. Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Nam.
 4. Công đoàn cơ sở Cơ quan Tổng công ty.
 5. Công đoàn cơ sở Trung tâm Quản lý luồng không lưu.
 6. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay.
 7. Công đoàn cơ sở Trung tâm Thông báo tin tức hàng không.
 8. Công đoàn cơ sở Trung tâm Đào tạo – Huấn luyện NV QLB.
 9. Công đoàn cơ sở Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn HK.

Các thành tích khen thưởng đạt được trong nhiệm kỳ

– Năm 2013:

+  Cờ Tổng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

+  Bằng khen Công đoàn GTVT Việt Nam (QĐ: 52/QĐ-CĐN)

– Năm 2014:

+ Huân chương Lao động hạng Nhì (QĐ: 2155/QĐ-CTN ngày    03/09/2014).

 + Bằng khen Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

–  Năm 2015:  Cờ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ (2018 – 2023)                  

Đại hội tổ chức trong 02 ngày 27-28/3/2018, mục tiêu của Đại hội:

“Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, phát triển”. Đại hội kêu gọi: “Toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNCVLĐ Tổng công ty phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, vượt qua khó khăn ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh thiết thực góp phần vào sự nghiệp CNH – HĐH ngành Quản lý bay và đất nước”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 20 đồng chí:

 1. Đồng chí Nguyễn Đình Công, Ủy viên BCH Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (khóa X), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
 2. Đồng chí Lại Hồng Lục, Phó Ban tổ chức Đảng ủy.
 3. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty.
 4. Đồng chí Nguyễn Đình Điềm, Chánh Văn phòng Đoàn thể.
 5. Đồng chí Phạm Trung Dũng, Phó Ban Kế hoạch – Đầu tư.
 6. Đồng chí Bùi Huy Đạo, Phó Ban TCCB-LĐ.
 7. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Oanh, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan TCT.
 8. Đồng chí Trần Nguyễn Bảo Anh, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Công ty QLB miền Trung.
 9. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty QLB miền Bắc.
 10.  Đồng chí Phan Tấn Quang, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Nam.
 11.  Đồng chí Nguyễn Đắc Nam, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Thông báo tin tức Hàng không.
 12.  Đồng chí Mai Ngọc Cư, Phó Trưởng Trung tâm, Chut tịch Công đoàn Trung tâm Đào tạo Huấn luyện nghiệp vụ QLB.
 13.  Đồng chí Phan Quốc Hưng, Giám đốc BQL Dự án, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Kỹ thuật QLB.
 14.  Đồng chí Nguyễn Viết Sơn, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Quản lý luồng không lưu.
 15.  Đồng chí Trần Quang Hà, Phó Trưởng Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng không.
 16.  Đồng chí Hoàng Trọng Bằng, Phó Ban Kỹ thuật.
 17.  Đồng chí Nguyễn Minh Thắng, Phó Ban Tài chính.
 18.  Đồng chí Chu Minh Được, Phó trưởng Ban Không lưu
 19.  Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Bộ phận Truyền thông Văn phòng TCT.
 20.  Đồng chí Nguyễn Hữu Sơn, Phó Ban An toàn – Chất lượng & An ninh.

BCH Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (nhiệm kỳ 2018 – 2023)

Tại kỳ họp lần thứ Nhất Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 06 đồng chí:

 1. Đồng chí Nguyễn Đình Công, Ủy viên BCH Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (khóa X), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty – Chủ tịch Công đoàn.
 2. Đồng chí Lại Hồng Lục, Phó Ban tổ chức Đảng ủy – Phó Chủ tịch.
 3. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty – Phó Chủ tịch.
 4. Đồng chí Nguyễn Đình Điềm, Chánh Văn phòng Đoàn thể – Ủy viên Ban Thường vụ.
 5. Đồng chí Phạm Trung Dũng, Phó Ban Kế hoạch – Đầu tư – Ủy viên Ban Thường vụ.
 6. Đồng chí Bùi Huy Đạo, Phó Ban TCCB-LĐ – Ủy viên Ban Thường vụ – Chủ nhiệm UBKT.

Ban Chấp hành công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (Chi tiết xem tại đây). 

Các thành tích khen thưởng đạt được trong nhiệm kỳ

– Năm 2017: Cờ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Năm 2019: Cờ thi đua Công đoàn GTVT Việt Nam theo Quyết định số 668/QĐ-CĐN ngày 25/12/2019.

– Năm 2020:

+ Bằng khen Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam theo Quyết định số: 845/QĐ-TLĐ ngày 24/6/2020.

+ Huân chương Lao động hạng Nhất theo Quyết định số: 1435/QĐ-CTN ngày 14/8/2020 của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty

Đồng hành cùng với sự phát triển của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, tổ chức Công đoàn Tổng công ty đã ngày một trưởng thành và lớn mạnh Đến nay Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã có cơ cấu tổ chức bao gồm 11 Công đoàn cơ sở, 41 Công đoàn bộ phận (218 Tổ Công đoàn) và 61 Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở, với 3.899 đoàn viên.

Cơ cấu tổ chức của công đoàn (Chi tiết xem tại đây).

Công đoàn Tổng công ty đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động, tuyên truyền, vận động người lao động học tập chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Tham gia quản lý doanh nghiệp gắn với việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công nhân lao động Tổng công ty. Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng pháp luật, các chế độ chính sách lao động, tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động; tham gia giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; đại diện người lao động thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể, phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; kiến nghị với cơ quan cấp trên bổ sung, sửa đổi và giải quyết các chế độ, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty. Phối hợp hướng dẫn, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp. Hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của các CĐCS; thực hiện quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý.

Với truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, tập thể người lao động Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tốt truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nỗ lực quyết tâm, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn và những thách thức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ngày một ổn định và phát triển.

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TCT QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây