Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnCông tác ĐảngXây dựng Đảng qua kiểm tra, giám sát chi bộ

Xây dựng Đảng qua kiểm tra, giám sát chi bộ

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, vào ngày 07 tháng 7 năm 2021 Hội nghị kiểm tra Chi bộ Trung tâm Hiệp đồng, tìm kiếm cứu nạn được tiến hành tại Trụ sở Công ty theo Quyết định số 463-QĐ/ĐU ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Trung.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Hồng Sơn – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, 04 thành viên Đoàn kiểm tra và tập thể đảng viên chi bộ Trung tâm Hiệp đồng, tìm kiếm cứu nạn đã xem xét, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng, đặc biệt chú trọng đến công tác nâng cao chất lượng chi bộ và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/ĐU ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Đảng ủy Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.

Tại chi bộ Trung tâm Hiệp đồng, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng Đảng trước hết là xây dựng đội ngũ đảng viên luôn làm tốt trách nhiệm nêu gương và thực hiện nghiêm Quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; là nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị hàng năm.

Qua kiểm tra, Chi bộ đã thực hiện tốt Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020 – 2022, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước nâng cao, không khí sinh hoạt chi bộ dân chủ, cởi mở; chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, giảm chi phí công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm… phù hợp yêu cầu tiết giảm chi phí do dịch Covid-19 và đúng theo Nghị quyết chuyên đề số 364-NQ/ĐU ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Trung về “Thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Trong thời gian qua, tuy còn có mặt hạn chế nhất định nhưng Chi bộ đã quán triệt, tiển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng ủy Tổng Công ty và Công ty; duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ đúng theo Quy định của Điều lệ Đảng; công tác chuẩn bị cho buổi sinh hoạt luôn chủ động và phù hợp thực tế đơn vị; công tác quản lý đảng viên chặt chẽ; không có trường đảng viên vi phạm hoặc có biểu hiện vi kỷ luật.

Hội nghị kiểm tra kết thúc trong không khí cởi mở với các nhận xét, đánh giá thẳng thắn, chính xác của Đoàn Kiểm tra và ý kiến tiếp thu chân thành, cầu thị của tập thể  Chi bộ Trung tâm Hiệp đồng, tìm kiếm cứu nạn. Kết quả hôm nay hứa hẹn Chi bộ Trung tâm Hiệp đồng, tìm kiếm cứu nạn sẽ là một tổ chức đảng vững về nghiệp vụ, mạnh về tổ chức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tương lai.

Đỗ Nguyên Hùng

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây