Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnHoạt động các đơn vịTổ chức cải tạo, sửa chữa mới tủ điện phân phối nguồn...

Tổ chức cải tạo, sửa chữa mới tủ điện phân phối nguồn cho Trạm Radar Thông tin Quy Nhơn

Trạm Radar Quy Nhơn thuộc Công ty Quản lý bay miền Trung tọa lạc trên đỉnh núi Vũng Chua với độ cao 530m so với mực nước biển. Trạm chính thức đi vào hoạt động vào tháng 4 năm 1994, có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ Thông tin, Giám sát phục vụ công tác điều hành bay cho các phân khu I, II, V và VI của FIR Hồ Chí Minh do Công ty Quản lý bay miền Nam trực tiếp điều hành. Đây là một trong những trạm radar quan trọng cho nhiệm vụ cung cấp dịch vụ điều hành bay trên các tuyến đường bay quốc tế, quốc nội quan trọng của Việt Nam.

Nhiệm vụ điều hành bay an toàn luôn là nhiệm vụ đòi hỏi phải hết sức cẩn trọng trong việc tổ chức, duy trì và phát triển vững chắc tất cả các thành phần của nó, trong đó bao gồm công tác bảo đảm kỹ thuật trang thiết bị điều hành bay. Vì vậy, trong những năm qua, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cũng như Công ty Quản lý bay miền Trung đã hết sức quan tâm đến công tác đầu tư mới, sửa chữa nâng cấp các hệ thống thiết bị điều hành bay nhằm đảm bảo các hệ thống luôn hoạt động ổn định, liên tục với chất lượng ngày càng cao.

Để bảo cung cấp nguồn điện cho toàn bộ hệ thống trang thiết bị kỹ thuật của Trạm Radar Quy Nhơn, Dự án thay thế mới Tủ điện phân phối chính (Tủ điện LV) của Trạm với các thiết bị đóng cắt và phụ kiện đã sử dụng trên 25 năm đã được Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Trung xem xét, phê duyệt và giao cho Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật mà nòng cốt là Đội Cơ điện và Đội Radar Quy Nhơn tổ chức thực hiện

Thực hiện yêu cầu phải đảm bảo các hệ thống thiết bị Thông tin, Giám sát luôn hoạt động ổn định, liên tục phục vụ điều hành bay trong suốt quá trình thay thế Tủ điện LV, ngay từ đầu năm 2021, dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, Nhóm công tác đã tập trungxây dựng kế hoạch chi tiết với các bước quy trình thực hiện cụ thể để đáp ứng yêu cầu này. Đây là công việc quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các kíp trực Thông tin, Giám sát tại Trạm; sự cẩn thận,chính xác trong từng công đoạn công việc của Nhóm công tác.

Từ ngày 12 đến ngày 13/ 3/2021, Nhóm công tác đã lắp đặt thay thế thành công Tủ LV mới bảo đảm an toàn, không gây ra bất kỳ sự gián đoạn dịch vụ theo đúng phương án, kế hoạch đề ra.

Nhóm công tác thực hiện đấu nối, thay thế tủ phân phối nguồn điện LV mới tại Trạm

Công trình mới hoàn thành, tuy chỉ là một phần trong Kế hoạch quy hoạch lại toàn bộ hệ thống cung cấp nguồn điện tại Trạm Radar Quy Nhơn trong tương lai nhưng công trình đã đạt được mục tiêu đặt ra là bảo đảm sự hoạt động an toàn, ổn định, liên tục của hệ thống cung cấp nguồn điện cho toàn bộ hệ thống trang thiết bị kỹ thuật của Trạm.

Tủ phân phối nguồn điện cũ đã hoạt động từ năm 1995 đến nay
Tủ phân phối nguồn điện LV mới đưa vào hoạt động

Trong những năm tới, với yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an toàn, chất lượng trong việc cung cấp dịch vụ Thông tin, Giám sát, Đội Radar Quy Nhơn xác định bên cạnh việc quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, duy trì tốt cho hệ thống thiết bị kỹ thuật cung cấp điện của Trạm, Đội cần phải liên tục nghiên cứu, đề xuất bổ sung, chi tiết hóa đáp ứng yêu cầu cụ thể của từng giai đoạn của Kế hoạch quy hoạch lại toàn bộ hệ thống cung cấp nguồn điện tại Trạm, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là phải từng bước hiện đại hóa theo hướng tự động hóa để nhân viên kỹ thuật có thể giám sát, xử lý kỹ thuật từ Trạm Radar Quy Nhơn mới trong tương lai.

Lê Hoài Nam – Đội Radar Thông tin Quy Nhơn

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây