Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnCông đoànHội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Giám đốc và...

Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Giám đốc và BCH Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Vào lúc 15h30 ngày 07/12/2018, tại Hội trường Đài KSKL Phú Bài, Công ty Quản lý bay miền Trung đã tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Giám đốc và BCH Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 do Giám đốc Trần Mạnh Sỹ và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trần Nguyễn Bảo Anh đồng chủ trì.

Hội nghị đã vinh dự đón tiếp các đại biểu:

  • Đồng chí Lại Hồng Lục – Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;
  • Đại diện các Phòng Kế hoạch, Tài chính, TCCB-LĐ;
  • Các thành viên BCH Công đoàn cơ sở; đại diện UBKT Công đoàn;
  • Đại diện lãnh đạo và BCH Công đoàn BP Đài KSKL Phú Bài.

 Hội nghị đã nghe đồng chí Lại Hồng Lục – Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đánh giá cao các thành tích mà Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Trung đã đạt được trong năm 2018; sự đoàn kết, nỗ lực của các thành viên trong BCH Công đoàn trong việc thực hiện công tác công đoàn. Giám đốc và BCH Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Trung đã tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế văn hóa doanh nghiệp; Lãnh đạo Công ty Quản lý bay miền Trung đã tạo điều kiện tốt nhất cho BCH Công đoàn thực hiện tốt việc giám sát thực hiện các chính sách, quy định đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ và công tác xã hội – từ thiện đạt kết quả tốt và được đông đảo công đoàn viên nhiệt tình tham gia.

Sau khi nghe các báo cáo và các ý kiến thảo luận đóng góp, bổ sung của các đại biểu tham dự Hội nghị, Giám đốc Trần Mạnh Sỹ đã thay mặt chủ trì Hội nghị kết luận như sau:

  • Trong năm 2018, công tác phối hợp giữa Giám đốc và BCH Công đoàn cơ sở đã được thực hiện đúng theo Quy chế số 2346/QCPH-QLBMT ngày 09/11/2017. Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, động viên người lao động tích cực học tập, lao động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Công ty là đảm bảo công tác điều hành bay an toàn tuyệt đối, xây dựng mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định, vì sự phát triển bền vững của Công ty.
  • Giám đốc và BCH Công đoàn đã thực hiện tốt công tác phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia thực hiện quản lý đơn vị, tham gia ý kiến về chế độ lương, thưởng và các chế độ chính sách cho người lao động. Phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của người lao động; giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, bảo đảm tốt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy Công ty và Công ty, các nội dung thi đua trong năm, quy định về chế độ chính sách đối với người lao động, đặc biệt là Quy chế tiền lương mới tạo được sự đồng thuận cao trong người lao động.
  • Giám đốc và BCH Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phong trào phát huy sáng kiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng lao động, hiệu quả công tác. Trong năm 2018, toàn Công ty có 10 sáng kiến, giải pháp hữu ích được Hội đồng sáng kiến công nhận, đã và đang ứng dụng vào thực tế lao động sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực.
  • Trong năm 2019, BCH Công đoàn cơ sở cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Giám đốc và các Phòng chức năng thực hiện rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế và tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Sau hơn 02 giờ làm việc, Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Giám đốc và BCH Công đoàn cơ sở Công ty Công ty Quản lý bay miền Trung nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã diễn ra trên tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hoàn thành tốt các nội dung đề ra.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI NGHỊ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây