Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnHoạt động các đơn vịKết quả sau 01 tháng triển khai áp dụng PTB RNP1 và...

Kết quả sau 01 tháng triển khai áp dụng PTB RNP1 và RNP APCH tại sân bay Phú Bài

Từ 00h01Z ngày 24/5/2018, phương thức bay RNP 1 và RNP APCH đã được áp dụng tại sân bay Phú Bài theo Quyết định số 559/QĐ-CHK ngày 03/04/2018 và 586/QĐ-CHK ngày 06/04/2018 của Cục Hàng không Việt Nam.

Công ty Quản lý bay miền Trung đã triển khai công tác chuẩn bị áp dụng phương thức bay RNP 1 và RNP APCH tại sân bay Phú Bài một cách nhanh chóng và bài bản: Phòng Không lưu đã tiến hành tu chỉnh Tài liệu hướng dẫn khai thác cơ sở TWR Phú Bài; Sửa đổi, bổ sung, ký kết lại Văn bản hiệp đồng điều hành bay giữa Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Đà Nẵng và Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài;  Phối hợp với Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu và bài tập trên hệ thống huấn luyện giả định để tổ chức huấn luyện cho KSVKL; Cập nhật CSDL đầu cuối giám soát tại TWR Phú Bài và hệ thống RDP Aircon APP/TWR Đà Nẵng, đảm bảo phục vụ công tác điều hành bay khi áp dụng phương thức bay mới.

Phòng Không lưu đã tổ chức 02 khóa huấn luyện cho nhân viên Không lưu tại Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài và Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Đà Nẵng. Các thành phần liên quan đã được huấn luyện đầy đủ các nội dung liên quan đến việc triển khai áp dụng phương thức bay RNP 1 và RNP APCH tại sân bay Phú Bài, đảm bảo công tác chuẩn bị tốt nhất cho việc chuyển đổi.

Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài đã xây dựng kịch bản chuyển đổi khai thác phương thức bay RNP 1 và RNP APCH tại sân bay Phú Bài một cách chi tiết và phổ biến, quán triệt đến toàn bộ KSVKL và các nhân viên có liên quan.

Phòng An toàn – An ninh đã thực hiện đầy đủ quy trình trong công tác quản lý sự thay đổi và đánh giá an toàn. Các mối nguy hiểm đã được nhận diện và có các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

Từ 00h01Z ngày 24/5/2018, phương thức bay RNP 1 và RNP APCH chính thức được chuyển đổi với sự tham gia của Lãnh đạo Tổng Công ty, Ban Không lưu, Ban An toàn – An ninh Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam; Lãnh đạo, CB, KSVKL Công ty Quản lý bay miền Trung. Công tác chuyển đỗi diễn ra an toàn.

Việc áp dụng các phương thức bay  RNP 1 và RNP APCH  tại sân bay Phú Bài giúp nâng cao năng lực điều hành bay của kiểm soát viên không lưu, tối ưu hóa tiêu chuẩn phân cách giữa các máy bay đi và đến, đồng thời nâng cao mức độ chính xác cũng như an toàn bay lên đáng kể so với việc sử dụng các phương thức bay truyền thống.

Công tác phối hợp điều hành bay áp dụng phương thức bay RNP1 giữa Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận Tại sân Đà Nẵng và Đài KSKL Phú Bài diễn ra thuận lợi, đúng theo Tài liệu hướng dẫn khai thác và Văn bản hiệp đồng điều hành bay các bên đã ký kết.

Đầu cuối giám sát tại TWR Phú Bài được cập nhật đầy đủ phương thức SID/STAR RNP1, hoạt động ổn định thuận lợi cho KSVKL theo dõi giám sát tàu bay.

Sau một tháng sử dụng, có 966/1064 chuyến bay thực hiện phương thức SID/STAR RNP1 (đạt 90,79%), 98/1064 chuyến bay không thực hiện phương thức SID/STAR RNP1 (9,21%).

Để đạt được những kết quả như trên, tập thể cán bộ, nhân viên Công ty Quản lý bay miển Trung  đóng góp một phần không nhỏ vào thành tích chung của đơn vị và Tổng Công ty. Vì một nền không lưu An toàn – Điều hòa – hiệu quả.

Người viết bài:

Phòng Không lưu – Công ty QLBMT

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây