Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnCông tác ĐảngỦy ban Kiểm tra Công đoàn Công ty Quản lý bay miền...

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung kiểm tra công tác Công đoàn năm 2015

Kiểm tra công tác công đoàn là nhiệm vụ quan trọng đã được Ban Chấp hành Công đoàn công ty xây dựng kế hoạch ngay từ đầu nhiệm kỳ 2012-2017 và hàng năm UBKT nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Ngày 10/9/2015, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung đã tiến hành công tác kiểm tra tại một số Tổ công đoàn trực thuộc của Công đoàn cơ sở: Tổ công đoàn phòng Tài chính, Tổ công đoàn phòng Tổ chức cán bộ – lao động, Tổ công đoàn phòng Kế hoạch, Tổ công đoàn phòng Kỹ thuật. Tham gia công tác kiểm tra có Tổ trưởng Tổ Thanh tra nhân dân Công ty: Đ/c Lý Văn Nghĩa.

Theo kế hoạch thông báo, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở đã kiểm tra các Tổ công đoàn về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, thực hiện Nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, các quy định của công đoàn cấp trên và công đoàn cơ sở; Kiểm tra công tác tuyên truyền, việc thực hiện các phong trào thi đua; Kiểm tra công tác quản lý hồ sơ của tổ chức công đoàn theo hướng dẫn của các cấp công đoàn.

Các Tổ công đoàn trực thuộc được kiểm tra đợt này đã có nhiều cố gắng chuẩn bị cho công tác kiểm tra. Báo cáo với đoàn kiểm tra theo yêu cầu đã được chuẩn bị, cung cấp các tài liệu, số liệu cần thiết  cho công tác kiểm tra và trả lời đầy đủ những vấn đề khi Ủy ban kiểm tra nêu ra.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Đ/c Trần Nguyễn Bảo Anh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đã có kết luận về những ưu điểm, thành tích mà các đơn vị công đoàn đã đạt được, lưu ý với các đơn vị về một số hạn chế cần điều chỉnh và khắc phục, nhất là trong công tác quản lý hồ sơ còn chưa khoa học và chưa được chú ý đúng mức. Những đề xuất và kiến nghị của các đơn vị cũng được đoàn ghi nhận để báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở làm căn cứ tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch và các quy định phù hợp với thực tiễn hoạt động của công đoàn cơ sở, hoạt động chung của đơn vị; Góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa ổn định trong đơn vị; Củng cố tăng cường đoàn kết trong đơn vị góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chính trị của Công ty Quản lý bay miền Trung nói riêng và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam trong giai đoạn mới.

                                                Ủy ban kiểm tra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây