Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnCông đoànKiểm tra công tác Công đoàn tại Công đoàn Công ty Quản...

Kiểm tra công tác Công đoàn tại Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung

Triển khai chương trình hoạt động của Công đoàn Công ty; Kế hoạch hoạt động của UBKT Công đoàn cơ sở năm 2014, từ ngày 13/8 đến ngày 15/8/2014, Ủy ban kiểm tra công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung, đã tiến hành công tác kiểm tra tại các công đoàn bộ phận và tổ công đoàn trực thuộc của công đoàn cơ sở.

Ngày 13/8/2014: Kiểm tra tại Công đoàn bộ phận Trạm Ra đa – Thông tin Sơn Trà
Ngày 14/8/2014: Kiểm tra tại Tổ công đoàn trực thuộc Đài kiểm soát không lưu Phú Bài
Ngày 15/8/2014: Kiểm tra tại Tổ công đoàn Đài kiểm soát không lưu Chu lai

Đây là nhiệm vụ quan trọng đã được Ban chấp hành công đoàn công ty xây dựng kế hoạch ngay từ đầu nhiệm kỳ 2012-2017.

Dưới sự chỉ đạo của thường vụ công đoàn Công ty, Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở đã kiểm tra các nội dung về chấp hành Điều lệ Công đoàn, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2014, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, việc phối hợp thực hiện triển khai Nghị quyết của các cấp bộ Đảng nhất là các  nghị quyết 64-NQ/TVĐU của Ban thường vụ Tổng Công ty về việc “tăng cường công tác an toàn trong hoạt động bay”, Nghị quyết 121-NQ/TVĐU,  của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty về  tăng cường kỷ luật , kỷ cương và nâng cao ý thức chấp hành nội quy lao động; Kiểm tra việc thực hiện các phong trào thi đua; Kiểm tra công tác quản lý công đoàn viên, quản lý hồ sơ của tổ chức công đoàn. Bên cạnh các nội dung đã được thông báo, qua trao đổi và qua thực tế, đoàn kiểm tra kết hợp năm bắt điều kiện ăn ở, sinh hoạt tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người lao động, công đoàn viên, các Trạm, Đài.

Các Công đoàn bộ phận và Tổ công đoàn trực thuộc được kiểm tra đợt này đã  nghiêm túc chấp hành công tác kiểm tra. Báo cáo với đoàn kiểm tra theo yêu cầu đã được chuẩn bị, cung cấp các tài liệu, số liệu cần thiết  cho công tác kiểm tra và cung cấp đầy đủ những thông tin cho các vấn đề Ủy ban kiểm tra nêu ra. Các công đoàn viên, người lao động của các đơn vị cũng đã thẳng thắn trao đổi tâm tư và mạnh dạn đề xuất nguyện vọng với đoàn kiểm tra.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Trần Nguyễn Bảo Anh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đã có kết luận về những ưu điểm, mà các đơn vị công đoàn đã đạt được, lưu ý với các đơn vị về một số hạn chế cần điều chỉnh và khắc phục. Những đề xuất và kiến nghị của các đơn vị cũng được đoàn ghi nhận để đoàn báo cáo với Ban chấp hành công đoàn cơ sở làm căn cứ tiếp tục điều chỉnh, xây dựng chương trình, kế hoạch và các quy định phù hợp với thực tiễn hoạt động của công đoàn cơ sở, hoạt động chung của đơn vị; Góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa ổn định trong đơn vị; Củng cố tăng cường đoàn kết trong đơn vị góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chính trị của Công ty Quản lý bay miền Trung nói riêng và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tin bài: PT

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây