Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đầu tư – Xây dựng cơ bản năm 2017 và Triển khai nhiệm vụ kế hoạch Đầu tư – Xây dựng cơ bản năm 2018

0
10

Sáng ngày 01/02/2018, tại Đài Kiểm soát không lưu Đà Nẵng, Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đầu tư – Xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2017 và Triển khai nhiệm vụ kế hoạch Đầu tư – Xây dựng cơ bản năm 2018. Đ/c Trần Mạnh Sỹ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đ/c Phó Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, các Trung tâm tại khu vực Đà Nẵng và tất cả các thành viên Ban Quản lý dự án, Tổ giúp việc dự án.

Đ/c Đặng Hữu Tư – Trưởng phòng Kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện công tác Đầu tư – XDCB năm 2017 và đề xuất các giải pháp triển khai nhiệm vụ kế hoạch Đầu tư – XDCB năm 2018. Trong năm 2017 vừa qua, Công ty thực hiện đầu tư – xây dựng cơ bản 20 dự án với Tổng mức đầu tư 401,2 tỷ đồng, giá trị giải ngân nguồn vốn 56,9 tỷ đồng, đạt 81,3% kế hoạch được giao. Đến thời điểm hiện nay, đơn vị đã hoàn thành nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng 11 dự án, thực hiện đầu tư 05 dự án, chuẩn bị đầu tư 04 dự án. Hội nghị đánh giá, thời gian qua, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị đã có nhiều tiến bộ; năng lực quản lý, điều hành dự án của Ban Quản lý dự án/ Tổ giúp việc dự án được nâng cao, đội ngũ cán bộ làm tham gia lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình ngày càng trưởng thành; các dự án được triển khai thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và của Tổng công ty; nhiều công trình, dự án đầu tư thực hiện cơ bản đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay của đơn vị, đảm bảo điều hành bay an toàn.

Năm 2018, Công ty Quản lý bay miền Trung sẽ triển khai thực hiện 14 dự án, (trong đó 10 dự án chuyển tiếp từ năm 2017, 04 dự án triển khai mới), 05 hạng mục đầu tư nhỏ lẻ, 07 hạng mục sửa chữa lớn và một số hạng mục sửa chữa thường xuyên với tổng giá trị giải ngân là 105,6 tỷ đồng.  Theo chỉ đạo của Tổng giám đốc Tổng công ty, đối với các dự án dưới 5 tỷ đồng, Công ty phải hoàn thành và nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2018. Vì vậy, các Ban Quản lý dự án/Tổ giúp việc dự án phải triển khai quyết liệt theo đúng tiến độ đã được Tổng công ty phê duyệt.

Hội nghị Tổng kết công tác Đầu tư – Xây dựng cơ bản năm 2017 và
Triển khai nhiệm vụ kế hoạch Đầu tư – Xây dựng cơ bản năm 2018 của Công ty Quản lý bay miền Trung

Tại hội nghị, các phòng chức năng, các Trung tâm và các Ban Quản lý dự án/Tổ giúp việc dự án đã chia sẻ rút kinh nghiệm trong công tác đầu tư xây dựng, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp cụ thể, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc Trần Mạnh Sỹ đã biểu dương các Ban Quản lý dự án/Tổ giúp việc dự án đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Đầu tư-XDCB được Tổng công ty giao năm 2017. Trong năm 2018, đồng chí yêu cầu các Ban Quản lý dự án/Tổ giúp việc phải triển khai thực hiện quyết liệt dự án ngay từ những tháng đầu năm 2018; xây dựng, bám sát tiến độ thực hiện dự án hàng tuần; quyết tâm cao để triển khai thực hiện các dự án đảm bảo theo đúng tiến độ đã được giao; tuân thủ đúng các quy trình, quy định của Nhà nước và Tổng công ty về công tác Đầu tư – Xây dựng cơ bản; phối hợp với chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đầu tư xây dựng của đơn vị.

Đình Đăng

Trả lời bài viết

Vui lòng nhập bình luận
Vui lòng nhập tên